Kia Carlsson
Ordförande

Annica Nordell
Kassör

Margareta Parkstam
Sekreterare

Ulf Carlsson
Ledamot