Sveriges Lions tält och brittiska Lions vattenfilter samdistribueras i Filippinerna

Källa: Lions Clubs Storbritanniens Twitterprofil


Sveriges Lions tält och Storbritannien Lions vattenfilterenheter distribueras tillsammans i Filippinerna till offren för tyfonen Haiyan.

Hjälp Lions hjälpa Filippinerna

Till Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har det kommit in 97 150 kronor.
Pengarna har överförts till LCIF (Lions Clubs International Foundation) för vidarebefordran till Filippinerna.

Mässling är fortfarande en fruktad barnsjukdom

Våra svenska barn får mässlingsvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet. Långt ifrån alla barn i världen har det så bra.
Fortfarande är mässling en dödlig sjukdom för många barn i världen, främst i fattiga länder. Lions har vaccinerat 35 miljoner barn hittills. Vi vill att fler barn ska få vaccin mot den dödliga barnsjukdomen. Vill du hjälpa oss?

Lions 100 år!

Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Mer om insamlingen.

Katastrofhjälp

Vad är Sveriges Lions katastrofberedskap?


Vid riksmötet i Norrköping 1984 beslutades att Sveriges Lions Katastrofberedskap skulle inrättas. Fonden har till uppgift att snabbt och effektivt kunna tas i anspråk vid katastrofer typ jordbävningar, översvämningar, svält m m.

Lions i Sverige donerar en halv miljon kronor till offren för översvämningarna i Pakistan. Pengarna går till Pakistan via LCIF (Lions Clubs International Foundation). Det är Lions Katastrofberedskap som utlösts.

Sveriges Lions trea i raden av generösa givare till Haiti Haiti säger, tack. Belgien, Norge och sedan Sverige ligger i topp av generösa givare till folket i Haiti genom LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Sveriges Lions donerade USD 275,000 förutom att skicka tält.

Målsättningen är, att det skall finnas minimum SEK 1 500 000 SEK disponibla att tas i anspråk enligt ovan.

Hjälpen har sedan starten utlösts bl a vid följande tillfällen:

September/oktober 2011
750 000 SEK Afrikas horn.

Juni 2011
150 000 SEK för katastrofinsatser i Japan , via LCIF, varav 93 000 SEK från Lionsklubbarna.
250 000 SEK för inköp ”Therapeutic milk” till barn flyr från våldet i Libyen, via UNHCR
250 000 SEK för inköp av Överlevnads-kit till de som flyr från våldet i Elfenbenskusten , via UNHCR.

Mars 2011
600 000 SEK för katastrofinsatser i Japan, via LCIF för inköp av mat och hygienartiklar till de flyktingar som flyr från våldet i Libyen över gränsen in i Tunisien och Egypten, via UNHCR.

Oktober 2010
100 000 SEK till översvämmningsoffren i Pakistan,via LCIF
250 000 SEK för inköp av överlevnads-kit till översvämmningsoffren i Pakistan,via UNHCR

Augusti 2010
500 000 SEK till översvämmningsoffren i Pakistan, via LCIF.

Tidigare insatser:

500 000 SEK till Pakistan, översvämning, via LCIF.

200 tält till Haiti, jordbävning, januari 2010

100 000 SEK till El Salvador, naturkatastrof, november 2009

Till tält vid katastrof i Burma och Kina. Bangladesh. Lions via LCIF till Bangladesh, 60 000 USD. Översvämning. 2007

Peru. Tält och volontärer från Lions ihop med Svenska Räddingsverket. Jordbävning. 2007

Libanon. 15 000 USD plus tält. Krigstillstånd och flyktingar. 2006

Pakistan, 1,2 miljoner plus tält. Jordbävning. Sätt det ovanför det som står via Röda Korset 2005 Pakistan: 150 000 via Röda Korset

Jordbävning i Pakistan, tält till offren – oktober 2005-10-27

Tsunamikatastrofen i Asien - jan 2005

Marocko jordbävning 2004

Iran jordbävning 2004

Daufor - 500,000 SEK

Ny pump till skola i Indien 2002

Svältande barn i Sydafrika 2002

Översvämning, Teplice, Tjeckien 2002

Peru jordbävning 2001

Indien jordbävning 2001

El Salvador jordskred 2001

Mozambique 2000 Venezuela 2000

Jordbävningskatastrofen i Turkiet 1999, 2000.

Röda Korset, insamling för krigets civila offer på Balkan. 1999

Pristina - Kosovo, medicin, mat, filtar samt sjukhusutrustning till sjukhuset. 1999

Murmansk, bidrag till humanitär hjälp inom regionen. 1998

Jugoslavien, återuppbyggnad av förstörda skolor. 1998

Översvämningarna i Polen och Tjeckien 1997

Lavinkatastrof på Island, hjälp till återuppbyggnad 1995 (dec)

Lavinkatastrof på Island, hjälp till återuppbyggnad 1995 (jan)

Brandkatastrof i Polen, tryckdräkter för brandskadade 1994.

Jordbävning Indien 1993. Återuppbyggnad av brunnar utförda inom Water India Project.

Katastrofhjälp till Somalia hösten 1992

Akut flyktinghjälp till kurder 1992

Dialysutrustning till sjukhus i Zagreb i Jugoslavien. 1991-1992

Hjälp till krigsdrabbade i f d Jugoslavien 1991-1992

Hjälp till Rumänien 1990

Tågolycka i Djakarta 1988

Översvämningskatastrof Bangladesh 1987