Tältaktivitet Bring Quality to Life (BQTL)

"Bring Quality to Life" är samlingsnamnet på den aktivitet där Lions i samarbete med MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap) försöker göra livet bättre för nödlidande efter en naturkatastrof. Lions köper in tält i mån av tillgång på ekonomiska medel och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats. Du kan stödja tältaktivitetet på bankgiro 901-9480 märk inbetalningen med ”BQtL”.Här kan du ladda ner och skriva ut -

Gåvobrevet till företag

Minnesgåva
Gratulationsgåva

Vill du veta mer kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .