Sveriges Lions Hjälpfond beviljar inte längre bidrag efter ansökningar från enskilda personer. Medel från Hjälpfonden kommer efter prövning i fondens styrelse att kunna beviljas efter ansökan från Lionklubbar för aktiviteter eller projekt inom ramen för fondens ändamål. Ansökan om bidrag från enskilda personer kan göras till lokal Lionklubb.

Vänliga hälsningar

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond