Sveriges Lions Hjälpfond

PG 90 1948-0

BG 901-19480

Swish 9019480

Ukraina

Sverige Lions startar en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina.
Tack vare Lions internationella organisation och kontakter kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst.

Hur DU kan hjälpa

TIDIGARE PROJEKT

De Glömda barnen

I länderna som gränsar till Syrien finns många flyktingar och ofattbart stort hjälpbehov. I samarbete mellan Sveriges Lions, Turkiets Lions, Libanons Lions och Jordaniens Lions får syriska flyktingar hjälp, med fokus på barnen. Det handlar till exempel om vatten, mat, blöjor, kläder madrasser och filtar.

Mässlingsinitiativet tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation

Lions Hjälpfond genom LCIF bildar partnerskap med The GAVI Alliance och DFID, för att bekämpa mässling och åtar sig att samla in USD 30 miljoner till och med år 2017.

Lions 100 år

Lions fyllde 100 år 2017. Det firades bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gjorde en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.