Om Hjälpfonden

Sveriges Lions Hjälpfond är en stiftelse som har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996. Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och dela ut medel. De insamlade medlen får användas inom Sverige och utomlands för.

Ukraina

Sverige Lions startar en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina.
Tack vare Lions internationella organisation och kontakter kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst.