Minne

Read more ...

Senaste nytt

Sveriges Lions Hjälpfond beviljar inte längre bidrag efter ansökningar från enskilda personer. Medel från Hjälpfonden kommer efter prövning i fondens styrelse att kunna beviljas efter ansökan från Lionklubbar för aktiviteter eller projekt inom ramen för fondens ändamål. Ansökan om bidrag från enskilda personer kan göras till lokal Lionklubb.

Vänliga hälsningar

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Read more ...

Ukraina

Sverige Lions startar en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina.
Tack vare Lions internationella organisation och kontakter kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst.

 

Hur du kan hjälpa

Stöd oss i vårt arbete att Hjälpa andra

Du som privatperson, företag eller förening kan hjälpa oss på många olika sätt.

Alla insamlade medel går efter avdrag för insamlings- och administrationskostnader oavkortat till ändamålet.
Du kan hjälpa oss hjälpa genom

Swish-donation
Gratulationsgåva
Minnesgåva
Bli månadsgivare
Att testamentera

Read more ...

Om Hjälpfonden

Om oss

Sveriges Lions Hjälpfond är en stiftelse som har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996. Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och dela ut medel. De insamlade medlen får användas inom Sverige och utomlands för.

Read more ...

Godhandling

Stöd Lions vid nätköp
Gåvor, presenter och välgörenhet - gallerian där dina köp blir till liv!

Tänk att kunna stödja olika välgörenhetsorganisationer på nätköp man ändå tänkt att göra. Detta utan att det kostar något extra för dig. Det är detta vi kallar ”En god handling”. Det finns hundratals välkända nätbutiker att välja mellan. Nu kan du hjälpa Lions genom att stödja Svergies Lions Hjälpfond via Godhandling. Läs mer här.

Read more ...