Tält-aktivitet Bring Quality To Life (BQTL)

"Bring Quality to Life" är samlingsnamnet på den aktivitet där Lions i samarbete med MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap) försöker göra livet bättre för nödlidande efter en naturkatastrof.
Lions köper in tält i mån av tillgång på ekonomiska medel och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats.

Du kan stödja tältprojektet på bankgiro 785 -7899 märk inbetalningen med ”BQtL”

Vill du veta mer kontakta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (International relations Director).