Om oss

Sveriges Lions Hjälpfond är en stiftelse som har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996. Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och dela ut medel. De insamlade medlen får användas inom Sverige och utomlands för.