Ett bildspel som visar vad Lions gjorde vid sin senaste insats för flyktingbarnen från Syrien som befinner sig i Adan, Turkiet.