Om Sveriges Lions Hjälpfond

Stiftelsen har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996. Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och dela ut medel. Läs mer.

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

De Glömda Barnen