© 2019 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Geijersvägen 24, 112 44 Stockholm • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Tidigare projekt

Sveriges Lions tält och britiska Lions vattenfilter samdistribueras i Filippinerna

2014-01-20


Bildkälla:Källa: Lions Clubs Storbritanniens Twitterprofil

Sveriges Lions tält och Storbritannien Lions vattenfilterenheter distribueras tillsammans i Filippinerna till offren för tyfonen Haiyan.

Hjälp Lions hjälpa Filippinerna

Till Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har det kommit in 97 150 kronor.
Pengarna har överförts till LCIF (Lions Clubs International Foundation) för vidarebefordran till Filippinerna.

Mässling är fortfarande en fruktad barnsjukdom

Våra svenska barn får mässlingsvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet. Långt ifrån alla barn i världen har det så bra. Fortfarande är mässling en dödlig sjukdom för många barn i världen, främst i fattiga länder. Lions har vaccinerat 35 miljoner barn hittills. Vi vill att fler barn ska få vaccin mot den dödliga barnsjukdomen. Vill du hjälpa oss?

SMS:a MÄSSLING 50, 100 eller 150 till 729 70.

Lions 100 år

Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Mer om insamlingen.

Katastrofhjälp

Vad är Sveriges Lions katastrofberedskap?

Vid riksmötet i Norrköping 1984 beslutades att Sveriges Lions Katastrofberedskap skulle inrättas. Fonden har till uppgift att snabbt och effektivt kunna tas i anspråk vid katastrofer typ jordbävningar, översvämningar, svält m m.

Lions i Sverige donerar en halv miljon kronor till offren för översvämningarna i Pakistan. Pengarna går till Pakistan via LCIF (Lions Clubs International Foundation). Det är Lions Katastrofberedskap som utlösts.

Sveriges Lions trea i raden av generösa givare till Haiti Haiti säger, tack. Belgien, Norge och sedan Sverige ligger i topp av generösa givare till folket i Haiti genom LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Sveriges Lions donerade USD 275,000 förutom att skicka tält.

Målsättningen är, att det skall finnas minimum SEK 1 500 000 SEK disponibla att tas i anspråk enligt ovan.

Hjälpen har sedan starten utlösts bl a vid följande tillfällen:

September/oktober 2011
750 000 SEK Afrikas horn.

Juni 2011
150 000 SEK för katastrofinsatser i Japan , via LCIF, varav 93 000 SEK från Lionsklubbarna.
250 000 SEK för inköp ”Therapeutic milk” till barn flyr från våldet i Libyen, via UNHCR
250 000 SEK för inköp av Överlevnads-kit till de som flyr från våldet i Elfenbenskusten , via UNHCR.

Mars 2011
600 000 SEK för katastrofinsatser i Japan, via LCIF för inköp av mat och hygienartiklar till de flyktingar som flyr från våldet i Libyen över gränsen in i Tunisien och Egypten, via UNHCR.

Oktober 2010
100 000 SEK till översvämmningsoffren i Pakistan,via LCIF
250 000 SEK för inköp av överlevnads-kit till översvämmningsoffren i Pakistan,via UNHCR

Augusti 2010
500 000 SEK till översvämmningsoffren i Pakistan, via LCIF.

Tidigare insatser: