© 2017 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Kvarnträsk 29, SE-922 92 Vindeln • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Tidigare projekt

Lions 100 år

Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Mer om insamlingen.

Katastrofhjälp

Vad är Sveriges Lions katastrofberedskap?

Vid riksmötet i Norrköping 1984 beslutades att Sveriges Lions Katastrofberedskap skulle inrättas. Fonden har till uppgift att snabbt och effektivt kunna tas i anspråk vid katastrofer typ jordbävningar, översvämningar, svält m m.

Lions i Sverige donerar en halv miljon kronor till offren för översvämningarna i Pakistan. Pengarna går till Pakistan via LCIF (Lions Clubs International Foundation). Det är Lions Katastrofberedskap som utlösts.

Sveriges Lions trea i raden av generösa givare till Haiti Haiti säger, tack. Belgien, Norge och sedan Sverige ligger i topp av generösa givare till folket i Haiti genom LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Sveriges Lions donerade USD 275,000 förutom att skicka tält.

Målsättningen är, att det skall finnas minimum SEK 1 500 000 SEK disponibla att tas i anspråk enligt ovan.

Hjälpen har sedan starten utlösts bl a vid följande tillfällen:

September/oktober 2011
750 000 SEK Afrikas horn.

Juni 2011
150 000 SEK för katastrofinsatser i Japan , via LCIF, varav 93 000 SEK från Lionsklubbarna.
250 000 SEK för inköp ”Therapeutic milk” till barn flyr från våldet i Libyen, via UNHCR
250 000 SEK för inköp av Överlevnads-kit till de som flyr från våldet i Elfenbenskusten , via UNHCR.

Mars 2011
600 000 SEK för katastrofinsatser i Japan, via LCIF för inköp av mat och hygienartiklar till de flyktingar som flyr från våldet i Libyen över gränsen in i Tunisien och Egypten, via UNHCR.

Oktober 2010
100 000 SEK till översvämmningsoffren i Pakistan,via LCIF
250 000 SEK för inköp av överlevnads-kit till översvämmningsoffren i Pakistan,via UNHCR

Augusti 2010
500 000 SEK till översvämmningsoffren i Pakistan, via LCIF.

Tidigare insatser: