© 2017 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Kvarnträsk 29, SE-922 92 Vindeln • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Styrelsen

Martin Enqvist
Ordförande
Civilekonom, pensionär med yrkeslivserfarenhet från landstingsanställningar som IT-utvecklare och kulturchef och kommunala anställningar som turism- och näringslivsutvecklare samt kommunchef.

 

Kia Carlsson
Sekreterare
Pensionär, leg fysioterapeut och fil kand inom beteendevetenskaperna. Arbetat som chef inom landstings- och privat verksamhet samt inom arbetsmiljöområdet. Engagemang inom idrott, fortbildning m.m.

Agneta Andersson
Kassör
Pensionär , Egen Företagare, Administrativ chef, Rehab assistent, Ekonomisk gymnasieutbildning.