© 2019 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Geijersvägen 24, 112 44 Stockholm • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Stöd oss!

Stöd oss i vårt arbete att Hjälpa andra. Du som privatperson, företag eller förening kan hjälpa oss på många olika sätt.

Alla insamlade medel går netto efter avdrag för insamlingskostnader oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Du kan hjälpa oss hjälpa genom

Kontakta oss om du har frågor.