© 2017 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Kvarnträsk 29, SE-922 92 Vindeln • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Ansök om bidrag

Sveriges Lions Hjälpfond är en del av den ideellt arbetande lionrörelsen i Sverige, och kan när det gäller enskilda individer som av sjukdom eller andra skäl befinner sig i en svår situation enligt sina stadgar hjälpa när samhällets stöd- och omsorgssystem inte räcker till.

Vi tar emot ansökningar, som ska innehålla en beskrivning av hjälpbehovet och en redovisning av individens/familjens samlade inkomstförhållanden samt intyg från sjukvården, socialtjänsten och skatteverket som styrker uppgifterna som lämnas. Eftersom vi på grund av det höga ansökningstrycket i nuläget i regel inte har möjlighet att hjälpa andra än särskilt utsatta hjälpsökande där barn finns som riskerar att fara illa vill vi också visa på möjligheten att söka från en lokal lionsklubb där du bor. Lionklubbar i Sverige hittar du här.
För din ansökan till Sveriges Lions Hjälpfond vill vi att du använder blanketten som finns här och skickas till: 
Sveriges Lions Hjälpfond, Martin Enqvist, Kvarnträsk 29, 922 92 VINDELN eller e-post hjalpfonden@lions.se