© 2019 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Geijersvägen 24, 112 44 Stockholm • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Ansök om bidrag

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 10 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt.  Medlemmarna ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Klubbarna kan  även i vissa fall ge stöd och bidrag till enskilda socialt utsatta  barn och familjer.

Din närmaste lionklubb hittar du via länken här!"