© 2015 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Kvarnträsk 29, SE-922 92 Vindeln • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Världens Barn

Ansök om bidrag

Sveriges Lions Hjälpfond är en del av den ideellt arbetande lionrörelsen i Sverige, och kan när det gäller enskilda individer som av sjukdom eller andra skäl befinner sig i en svår situation enligt sina stadgar hjälpa när samhällets stöd- och omsorgssystem inte räcker till.

Vi tar emot ansökningar, som ska innehålla en beskrivning av hjälpbehovet och en redovisning av individens/familjens samlade inkomstförhållanden samt intyg från sjukvården, socialtjänsten och skatteverket som styrker uppgifterna som lämnas. 

Använd gärna blanketten som finns här för din ansökan som skickas till: 

Sveriges Lions Hjälpfond, Martin Enqvist, Kvarnträsk 29, 922 92 VINDELN eller e-post hjalpfonden@lions.se