© 2019 Sveriges Lions Hjälpfond • Orgnr - 802405-0406 • Geijersvägen 24, 112 44 Stockholm • E-post: hjalpfonden@lions.se

Om 90-konto

Följ oss på Facebook!

 

 

Vad är 90-konto

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, SFI, och granskas av SFI kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som SFI godkänt.

Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut.